Rent:$88000
Rent:$48000
2023-05-31
Sheung Shui SHEUNG SHUI CTR BLK 05 Floor: 19 Unit: F, 468ft²
HK$ 5.360 M
2023-05-31
Sheung Shui ROYAL GREEN TWR 01 Floor: 13 Unit: B, 559ft²
HK$ 5.380 M
2023-05-31
Fan Ling ST. JAMES COURT Floor: 2 Unit: P, 800ft²
HK$ 2.980 M
2023-05-31
Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 03 Floor: 6 Unit: F, 785ft²
HK$ 6.300 M
2023-05-31
Sheung Shui NOBLE HILL TWR 02 Floor: 17 Unit: A, 573ft²
HK$ 6.150 M
2023-05-31
Fan Ling REGENTVILLE PH 01 BLK 01 Floor: 8 Unit: E, 598ft²
HK$ 5.226 M
2023-05-31
Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 04 Floor: 29 Unit: B, 601ft²
HK$ 2.900 M
2023-05-31
Sheung Shui SHEUNG SHUI CTR BLK 01 Floor: 14 Unit: F, 463ft²
HK$ 4.000 M
2023-05-30
Sheung Shui MUK WU 302 Floor: G
HK$ 2.800 M
2023-05-30
Fan Ling FLORA PLAZA BLK 02 Floor: 15 Unit: C, 550ft²
HK$ 5.150 M
2023-05-30
Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 10 Floor: 3 Unit: E, 522ft²
HK$ 5.000 M
2023-05-30
Fan Ling ONE INNOVALE TWR C Floor: 22 Unit: 16
HK$ 5.067 M
Fan Ling
Sheung Shui
Tai Po
Village For Sale
Sale:$21.000M
Sale:$4.000M
Sale:$3.300M
Sale:$4.680M
Sale:$3.400M
Sale:$4.000M
Sale:$5.900M
Sale:$3.380M
Sale:$5.180M
Sale:$5.900M
Sale:$6.100M
Sale:$9.000M
Sale:$98.000M
Sale:$17.800M
Sale:$4.400M
Sale:$6.680M
Sale:$4.100M
Residential For Sale
Sale:$6.000M
Sale:$5.300M
Sale:$7.500M
Sale:$8.700M
Sale:$8.000M
Sale:$7.200M
 
Sale:$5.400M
Sale:$4.100M
Sale:$5.000M
Sale:$5.600M
Sale:$5.980M
Sale:$6.000M
 
Sale:$5.900M
Sale:$13.800M
Village For Rent
Rent:$8000
Rent:$8500
Rent:$10500
Rent:$9800
Rent:$9000
Rent:$11000
 
Rent:$80500
Rent:$12500
Rent:$24000
Rent:$8000
Rent:$12800
 
Rent:$2100
Rent:$28000
Rent:$14000
Rent:$28000
Residential For Rent
Rent:$12800
Rent:$15000
Rent:$15000
Rent:$11800
Rent:$15000
 
Rent:$9000
Rent:$14500
Rent:$15000
Rent:$12000